TRANSPORTS
CIBERIANS
Pertany a la naturalesa de la societat expressar-se simbòlicament en els seus costums i les seves institucions. Claude Lévi-Strauss

Transports Ciberians és una xarxa de creació, producció, difusió i arxiu de la cultura contemporània que busca noves manifestacions d'identitat individual i tribal a través de la llibertat cultural i creativa de l'individu, més enllà de l'estereotip, el mainstream i la simplicitat comercial de la cultura de masses que la societat actual sembla entestada a mantenir com a estendart.

Virilio diu que l'objectiu del pensament col·lectiu imposat per diversos mitjans és aniquilar l'originalitat de les sensacions i controlar la presència de les persones en el món, proporcionant un conjunt d'informacions per programar la memòria. A grans trets, l'objectiu de Transports Ciberians és bombardejar a les persones fins a arribar al col·lapse mental. El nostre laboratori pot considerar-se una instal·lació militar dedicada a l'estudi i la fabricació d'armes de destrucció massiva. Un cop en el punt crític del col·lapse, cadascú es veurà obligat a reprogramar-se a partir de la reconstrucció arbitrària i personal de la memòria fragmentada. En aquesta segona fase, la tasca es concentrarà en el subministrament d'eines útils per la creació, la interpretació i l'arxiu de codis.

PROJECTES EXTERNS  Transports Ciberians funciona com a hub creatiu i de producció per a empreses i institucions, muntant equips de treball específics per cada projecte.

GAMATZEM  És la principal localització física de Transports Ciberians, un espai lliure, obert, útil i polivalent, on produïr i presentar projectes.

[mnemònic]  És la xarxa de Transports Ciberians que connecta nodes de la cultura contemporània.
LLISTA DE CORREU
[mnemònic]
ELS CONCERTS DEL FUM EN MP3
CERTITUDS IMMEDIATES de MIQUEL BAUÇÀ
POESIA CATALANA A NOVA YORK

TRANSPORTS CIBERIANS 2023   |  CRÈDITS1PLs | $5000 Loan |  RSS