GAMATZEM

Klaatu barada nikto

El Gamatzem és l'espai de treball de Transports Ciberians i el magatzem d'arxiu de les seves produccions. Per una banda, existeix un espai físic, que és el Gamatzem permanent, a Arenys de Mar, però també considerem Gamatzem els espais que ocupem temporalment per a desenvolupar qualsevol projecte.

Per nosaltres, e
l Gamatzem és tot espai físic o virtual contenidor de productes o activitat de Transports Ciberians.

Les produccions de Transports Ciberians que conté el Gamatzem són guerrilla semiòtica per boicotejar la ideologia establerta a través de la simbologia quotidiana. L'any noranta-vuit vàrem iniciar una estratègia d'enginyeria social per provocar coincidències improvables a través d'accions, edicions i programació cultural amb esperit anarcosituacionista, i seguim amb el tema.

LLISTA DE CORREU
[mnemònic]
ELS CONCERTS DEL FUM EN MP3
CERTITUDS IMMEDIATES de MIQUEL BAUÇÀ
POESIA CATALANA A NOVA YORK

TRANSPORTS CIBERIANS 2023   |  CRÈDITS1PLs | $5000 Loan |  RSS